Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ 49625586

Aktivní volná místa

Zapisovatel/ka Vrchní státní zastupit... Praha 14-22 tis. Kč

Vyřazená místa z databáze

Zapisovatel/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 25.03.2017
Zapisovatel/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 06.05.2017
Zapisovatel/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 01.08.2017
Zapisovatel/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 16.09.2017
Zapisovatel/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 16.12.2017
Rejstříkář/ka neplatné Vrchní státní zastupit... Praha 23.12.2017