Zpět do nabídky

Úředník/úřednice - referent/ka oddělení dotací a veřejných zakázek odboru investic a správy majetku měú brandýs nad labem-stará boleslav

Firma
MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV, IČ: 00240079
Zobrazit další nabídky práce od MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
Pracoviště
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
Vyhledat další nabídky práce v okresu Praha-východ

Profese
Všeobecní administrativní pracovníci - úředník/úřednice - referent/ka oddělení dotací a veřejných zakázek Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Minimální vzdělání
Vyšší odborné
Úvazek
,
Mzda
19-28 tis. Kč

Kontakt
Libuše, Fojtíková, +420 326 909 170, Libuše Fojtíková

Místo pracoviště:
- pracoviště Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení

Upřesňující údaje:
- Charakteristika vykonávané práce: příprava a zajišťování administrace veřejných zakázek, zajišťování zveřejňování smluv dle zákona, metodická podpora a konzultace pro odbory města; provádění analýz a aktivní vyhledávání dotačních možností týkajících se Zámku Brandýs nad Labem a regenerace MPZ, zajišťování odborných agend výkonu státní správy a agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku ve vymezeném dílčím úseku činností oddělení dotací a veřejných zakázek Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; zabezpečování údržby a oprav majetku města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav včetně zabezpečování dotací z odpovídajících programů.
- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "VŘ/REFERENT OISM" do 29.12.2017.
- Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo dokladu o povolení pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt.
- PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- K přihlášce zájemce dále přiloží: strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní občan čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení.
- Předpoklady: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.
- Požadavky: praxe ve stavebnictví vítána, administrativní a PC dovednosti, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilita a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti.
- Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volnaNajít další nabídky z Úřadu práce pro Prahu-východ

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Úředník/úřednice-referent/ka p... MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.... Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 19-28 tis. Kč
0 km Úředník/úřednice-referent/ka o... MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.... Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16-24 tis. Kč
0 km Úředník/úřednice-referent/ka o... MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.... Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17-26 tis. Kč
0 km Úředník/úřednice - referent/ka... MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.... Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 19-28 tis. Kč
3 km Administrativní pracovník/ice PAB - pojišťovací agen... Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16 tis. Kč
7 km Administrativní podpora obchod... Lamdaprint cz s.r.o. Praha 6-15 tis. Kč
7 km Administrátor e-shopu Lamdaprint cz s.r.o. Praha 6-15 tis. Kč
7 km Administrativní podpora obchod... Lamdaprint cz s.r.o. Praha 6-15 tis. Kč
6 km Administrativní pracovník TOS - MET slévárna a.s... Čelákovice 20-24 tis. Kč
10 km Asistentka Diametral a.s. Praha 15-22 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

1 km Pracovníci spisovny/archivu ARCHIVUM, s.r.o. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 15 tis. Kč
7 km Asistent/ka obch. ředitele s n... Kanalux s. r. o. Praha 25-30 tis. Kč
10 km Všeobecní administrativní prac... MINDENTIST s.r.o. Praha 17-20 tis. Kč
11 km Všeobecní administrativní prac... STOMTEAM, s.r.o. Praha 20 tis. Kč
11 km Všeobecní administrativní prac... New Friends company s.... Praha 16 tis. Kč
11 km Všeobecní administrativní prac... New Friends company s.... Praha 16 tis. Kč
11 km Asistent/ka - přípravář/ka sta... Sefir s.r.o. Praha 24-26 tis. Kč
11 km Všeobecní administrativní prac... ARABATKA s.r.o. Praha 15 tis. Kč
13 km Všeobecní administrativní prac... Diamantová technika AL... Praha 15-16 tis. Kč
11 km Asistent/ka (studijní konzulta... Scandinavian study s.r... Praha 15 tis. Kč