Zpět do nabídky

Investiční referent - odbor majetku rozvoje a investic

Firma
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV, IČ: 00241857
Zobrazit další nabídky práce od MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV
Pracoviště
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV - 001, Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Vyhledat další nabídky práce v okresu Hlavní město Praha

Profese
Úředníci jinde neuvedení - Investiční referent - Odbor majetku rozvoje a investic
Minimální vzdělání
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Úvazek
,
Mzda
25-30 tis. Kč

Kontakt
156 00 Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Úřad městské části Praha - Zbraslav, podatelna nebo poštou, 156 00 Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 Úřad městské části Praha - Zbraslav

Místo výkonu práce: Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav
Kontakt: Přihlášku s přílohami doručte buď osobně do podatelny Úřadu městské části Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav, nebo poštou na adresu úřadu, v zalepené obálce, označené slovy ,,VŘ - referent OMIR" nejpozději do:13.10.2017 do 12:00 hodin.
Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Popis pracovní pozice Investiční referent - Odbor majetku rozvoje a investic:
Druh - náplň práce: Investiční referent státní správy a samosprávy: příprava investičních projektů, plánování, příprava a realizace investičních akcí, převody investic do majetku, kontrola čerpání finančních prostředků, apod.
Platové zařazení: platová třida 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2018, popřípadě dohodou (plný pracovní úvazek s tříměsíční zkušební dobou)
Požadujeme:
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. (Úředníkem se může stát fyzická osoba, která: je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.)
Další požadavky pro toto výběrové řízení jsou:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání technického směru, popř. středoškolské vzdělání stavebního směru, ukončené maturitou, praxe min. 5 let
- znalost přípravy a zajišťování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení výhodou
- základní orientace v majetkoprávních záležitostech výhodou
- praxe v oblasti státní správy a samosprávy výhodou
- dobrá znalost práce na PC, včetně odborných programů (plánování, rozpočty, atp.)
- komunikační schopnosti, zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, analytické myšleníNajít další nabídky z Úřadu práce Praha 5

Nejbližší volná místa v této profesi

0 km Referent územního rozvoje a pl... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBR... Praha 14 tis. Kč
12 km Investiční referent Ministerstvo obrany Praha 25-35 tis. Kč
12 km Referent majetkové správy Ministerstvo obrany Praha 24-32 tis. Kč
12 km Referent majetkové správy Ministerstvo obrany Praha 24-30 tis. Kč
14 km Služební místo inspekr/ka kont... Státní úřad inspekce p... Praha 17-26 tis. Kč
14 km Služební místo inspekr/ka pvp ... Státní úřad inspekce p... Praha 17-26 tis. Kč
42 km Referent/ka stavebního řádu a ... Město Mělník Mělník 17-26 tis. Kč
59 km Úředník oddělení stavebního řá... Město Louny Louny 19-28 tis. Kč
85 km Asistentk/-ka realitního maklé... RIN LTD, odštěpný závo... Pelhřimov 14-70 tis. Kč
106 km Referent/ka odboru dopravy Město Jilemnice Jilemnice 16-25 tis. Kč

Nejbližší podobná volná místa v oboru

0 km Všeobecný administrativní prac... Blue Way s.r.o. Praha 8-16 tis. Kč
1 km Všeobecní administrativní prac... LUIS Decoration s.r.o. Praha 18 tis. Kč
2 km Qa administrator Interpharma Praha, a.s... Praha 20-27 tis. Kč
2 km Referenti odboru místního hosp... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 Praha 15-24 tis. Kč
2 km Referenti odboru místního hosp... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 Praha 15-24 tis. Kč
4 km Administrativní pracovník Čistící stroje s.r.o. Praha 18 tis. Kč
4 km Administrativní pracovníci AUTOSKLO TS, s.r.o. Praha 14 tis. Kč
3 km Referent kanceláře úřadu, úsek... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 Praha 16-26 tis. Kč
3 km Referenti odboru živnostenskéh... MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 Praha 17-26 tis. Kč
4 km Všeobecní administrativní prac... Royal Enterprice s.r.o... Praha 14 tis. Kč